skip to Main Content
Innovatie Makelaars
Voorsorteren In Transport En Logistiek

Voorsorteren in Transport en Logistiek

In opdracht van de Gemeente Beverwijk is Theo Koster gevraagd een open en actief netwerk op te tuigen van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die actief zijn in de transport en logistieke sector. Centrale vraag: Hoe kunnen wij bedrijven in de hele keten (transporteurs, verladers) met elkaar laten samenwerken in de regio in de strijd om betere bereikbaarheid, emissies te verlagen, lege km te voorkomen, betere faciliteiten en opleidingen voor chauffeurs te creëren, elkaars processen beter op elkaar af te stemmen, te kunnen voldoen aan duurzaamheidsagenda’s van verladers. Kortom, een Innovatiecluster dat voorsorteert op de toekomstplannen in Transport en Logistiek!

Dit actief en open netwerk (cluster) zal als klankbordgroep voor de reginale overheden functioneren. Dit project past in een groter geheel, namelijk het Uitvoeringsplan Beverwijkse Bedrijventerreinen (Beverwijk Business Docks Wijckermeer). Meer informatie hierover treffen jullie aan in dit document: Link naar Realisatieplan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top