Vanaf 1 december 2019 onderzoekt Theo Koster, in opdracht van de Metropool Regio Amsterdam, Damen ShipRepair en Techport, of het haalbaar is om een Maritiem Innovatie Centrum op te tuigen op het terrein van Damen ShipRepair in Amsterdam.

Meer concreet: in de eerste 3 maanden een Plan van Aanpak ontwikkelen, stakeholders interviewen, starten met het opbouwen van het ecosysteem en het organiseren van twee MIC-MRA Innovatietafels waarvoor bedrijfsleven en studenten worden uitgenodigd.

Na deze drie maanden volgt een evaluatie, waarin wordt besloten in hoeverre Araneo-Magna wordt ingezet om in de 8 maanden daarna start ups en innovatieve partijen te vinden en te mobiliseren die zich (op termijn willen) gaan vestigen op het MIC-MRA en de opgedane kennis te valoriseren.