Binnen Koster Innovaties is Rob als innovatie makelaar betrokken bij de “Smart Vislift”. De “Smart Vislift” kan een enorme bijdrage gaan leveren aan de vergroening van onze aarde.

De moderne vispassage wijkt af van traditionele vispassages. Uit onderzoek is gebleken dat vissen hoge eisen stellen aan de stroomsnelheid in een vispassage tijdens hun impact hebbende migratie reis. Daarom is deze vispassage uitgerust met variabele stroomsnelheid aansturing waardoor iedere vissoort migratie periode de juiste stroomsnelheid heeft ook bij fluctuerende waterstanden tijdens de opkomende klimaatveranderingen. Ook monitort deze vispassage automatisch migrerende vissen en waterkwaliteit wat verplicht gesteld is door de Europese unie voor de Kaderrichtlijnwater opgave. Ook geeft hij alarmmeldingen bij een (dreigende) slechte waterkwaliteit. Online controle op uw vispassage, voor efficiƫntere vismigratie, waterkwaliteit onderzoek en onderhoudskosten. Biomonitoring levert een schat aan informatie op om ons ecosysteem proactief te kunnen gaan besturen en bestuderen. De onderwaterwereld wordt digitaal!